Oxid uhelnatý - JEDOVATÝ PLYN

Co je oxid uhelnatý? Vzniká při nedokonalém spalováním (nedostatečným přísunem kyslíku), organických a anorganických látek mimo jiné: dřeva, ropy, plynu, benzínu, petroleje, propanu, uhlí, ropy.

Detektor CO nebo detektor CO2 ?

Použití detektoru oxidu uhelnatého (CO) nebo detektoru oxidu uhličitého (CO2)? Rozdíl mezi CO - oxidem uhelnatým a CO2 - oxidem uhličitým. Informace o těchto dvou plynech jsou pro některé zákazníky a uživatele detektorů plynů často zmatené a matoucí. Vysvětleme si tedy základní pojmy a fakta a je pak jen na nás jak zabezpečíme životy vlastní a životy rodiny nejvhodnějšími detektory a hlásiči oxidu uhelnatého.

Přečíst celé

Doporučená umístění hlásičů.

V záložkách níže jsou uvedeny obecná doporučení instalace kouřových a teplotních hlásičů požáru a hlásičů oxidu uhelnatého. Podrobné informace vždy naleznete v uživatelské příručce, která je součástí balení každého zařízení nebo je dostupná ke stažení na našich webových stránkách.
Tuto příručku si před instalací zařízení důkladně prostudujte a uschovejte pro budoucí potřebu v místě instalce.

Přečíst celé