Hlásič požáru

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Hlásič požáru

Díky fotoelektrické technologii detekce reaguje hlásič rychleji na požár v první fázi kdy je produkováno velké množství viditelného kouře bez otevřeného ohně jako je kouř z doutnajících předmětů a pod. V případě požáru se automaticky spustí akustický signál 85 dB přičemž zařízení signalizuje alarm i opticky (indikací červené LED diody).
Autonomní hlásič požáru splňuje požadavky ČSN EN 14604 pro instalace dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb která stanoví že každá novostavba a vymezený stavební objekt musí být vybaven autonomním detekčním a signalizačním zařízením.

Author - Super User
Počet zobrazení - 1
Synonyms: Požární hlásič